Tag: מטרה

ריי קרוק – מייסד מקדולנס

“שום דבר בעולם לא יכול לתפוס את מקומה של העקשנות” עם המשפט המדהים הזה נסע ריי קרוק לאורכה ורוחבה של ארצות הברית כשהיה יזם כושל ואיש מכירות עקשן ובלתי נלאה, בין פגישה לפגישה מאכזבת בין פרויקט לעוד מוצר, כל פעם שהוא נכנס למיטה בעיירה מרוחקת מאוד מביתו היה המשפט הזה בוקע מקול של מרצה מסוים שהיה מקשיב לו, המשפט הזה…

קרא עוד